Guangzhou Chemxin Environmental Material Co., Ltd.
Bởi {0}
logo
Guangzhou Chemxin Environmental Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Phân tử Sàng, Alumina Kích Hoạt, Bóng Gốm, Tháp Ngẫu Nhiên Bao Bì, Tháp Có Cấu Trúc Bao Bì
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Hóa chất phụ trợTotal staff (126)Suppliers fortune 500 companiesYears in industry(7)Total floorspace (424,294㎡)

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.